Każdy z nas ma własną drogę do harmonii

Pomagam w takich sytuacjach jak:

- depresja

- uzależnienia

- problemy w komunikacji z innymi

- zaburzenia jedzenia (bulimia, anoreksja, brak apetytu bądź nadmierny apetyt)

- lęki

- kryzysy życiowe

- śmierć bliskiej osoby, utrata bliskiej osoby

- przemoc

- problemy psychiatryczne

- wypalenie zawodowe

- niskie poczucie własnej wartości

- stres, bezsenność

- problemy w pracy, problemy rodzinne (w tym małżeńskie, wychowawcze)

- otyłość, nadwaga 

- problem z żywieniem w chorobach przewlekłych, alergiach 

- wszystkie inne, które uważasz, że dotyczą Ciebie